Zrušení (ukončení) živnosti. Živnostenské oprávnění zaniká: smrtí podnikatele .